Disclamer

AANSPRAKELIJKHEID

© Travel Congress Management BV(TCM)

Alle informatie op deze website is eigendom van TCM. De inhoud is enkel bestemd voor eigen gebruik. 

Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder toestemming van TCM.

PRIVACY STATEMENT

Travel Congress Management respecteert de privacy van de bezoekers op haar websites, dientengevolge hebben we deze website privacy verklaring opgesteld. Deze website privacy verklaring is enkel van toepassing op websites die eigendom zijn van TCM die een rechtstreekse link hebben met deze verklaring wanneer u klikt op disclaimer op deze website.

Travel Congress Management (TCM) verzamelt door middel van deze website gegevens die u kan identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere soortgelijke gegevens. 
TCM gebruikt uw gegevens om de door u aangevraagde diensten te leveren en daarover met u te communiceren. We kunnen u, met betrekking tot uw inschrijving, serviceberichten sturen, zoals registratiebevestigingen, betalingsherinneringen, ontvangstbevestigingen van abstracts en periodieke informatie over soortelijke toekomstige evenementen, congressen en symposia. TCM zal u alleen dan informeren, wanneer wij denken dat het bovenstaande evenement interessant voor u zou kunnen zijn.

TCM treedt op namens haar opdrachtgevers als beheerder van deze gegevens. Zij kan gegevens delen met agenturen, contractanten of onze partners in verband met diensten die deze personen of entiteiten vervullen met of voor TCM. Deze agenturen, contractanten of partners mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van vervullen van diensten voor TCM. Elke derde waarmee wij gegevens delen (behalve overheidsinstellingen aan wie we wettelijk verplicht worden gegevens te onthullen) zal, waar mogelijk, contractueel verplicht worden een niveau van privacybescherming te verschaffen dat minstens even hoog is als hetgeen voorzien wordt in dit beleid.

Zones van deze website die uw informatie verzamelen gebruiken standaard secure socket layer (SSL) codering; maar om hiervan te kunnen genieten moet uw browser coderingsbescherming ondersteunen (gevonden in Internet Explorer 3.0 en hoger).

TCM behoudt zich het recht voor uw gegevens te delen in het geval van vragen van overheidsinstanties, daar waar TCM dat wettelijk verplicht is. In exceptionele gevallen, waar de staatsveiligheid of bedrijfsveiligheid in het geding zijn (zoals bij de terroristische actie bij het World Trade Center in New York in september 2001) behoudt TCM zich het recht voor het gehele gegevensbestand van bezoekers en klanten te delen met de betrokken overheidsinstanties.

Als service aan bezoekers van deze website bevat deze website links naar websites van een aantal derde partijen, waarvan wij denken dat deze nuttige informatie bevat. TCM kan hoe dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud, beleid en procedures van deze websites."Indien u inzage wenst in de gegevens die wij van u verwerken, kunt u contact opnemen met:

Travel Congress Management BV
Tav George Brouwer, managing director
De Corridor 14K
3621 ZB Breukelen
meeting@tcman.nl 

Relaties hebben het recht gegevens te laten verwijderen zolang de wetgeving dat toestaat.