FHML & CAPHRI organiseert: Cursus Health Technology Assessment (HTA)

Beschrijving

LET OP: Dit is een meerdaagse cursus 

In samenwerking met het onderwijsinstituut van de Faculty of Health Medicine and Life Science (FHML) organiseert het Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), in het bijzonder de onderzoekslijn Creating Value Based Health Care van de Universiteit Maastricht een tweedaagse postacademische cursus Health Technology Assessment (HTA) op 27 en 28 juni 2018 in Maastricht. In deze cursus staan economische evaluatiestudies, die inzicht geven in de doelmatigheid en duurzaamheid van de zorg centraal.

Door een aantal ontwikkelingen ontstaat een groeiende behoefte aan kennis rondom doelmatigheid in de zorg, zoals stijgende zorguitgaven, dure geneesmiddelen, toenemende en steeds complexere zorgvraag, dreigende schaarste op de arbeidsmarkt voor de zorg. Daarnaast zijn nieuwe interventies vaak effectiever, maar gaan ze gepaard met hogere kosten dan de bestaande zorg. De vraag die dan naar voren komt is hoeveel de samenleving bereid is te betalen voor het behalen van extra gezondheidswinst. Maar ook of we de juiste zorg leveren door de juiste persoon op de juiste plaats. Het gebruik van HTA/economische evaluatiestudies geeft hier inzicht in en kan een essentiële bijdrage leveren aan een efficiëntere gezondheidszorg en de (door)ontwikkeling en prioritering van (nieuwe) behandelingen binnen de zorg. Onderzoek naar dit soort informatie staat in toenemende mate centraal bij de diverse subsidiegevers, zowel nationaal (ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen, ZonMw Doelmatigheid, ZonMw Preventie, ZonMw GGZ, ZonMw/IMDI, Subsidieregeling veelbelovende zorg/Zorginstituut Nederland, NWO, subsidies van collectebusfondsen), als internationaal (Europese Calls).

Deze HTA cursus geeft inzicht in de grondbeginselen van economische evaluatiestudies en zal zich met name richten op aspecten die van belang zijn bij onderzoek naar doelmatigheid, waardoor cursisten na de cursus in staat zijn om - naast onderzoek naar de effectiviteit van de interventie - ook een economische evaluatiestudie op te zetten. Deze intensieve cursus zal in het Engels worden gegeven en is geschikt voor iedere wetenschapper zonder enige voorkennis op dit gebied. Binnen de cursus worden lezingen afgewisseld met interactieve werkvormen. Tijdens de cursus is tevens de gelegenheid om te kijken naar de mogelijkheden voor economisch evaluatieonderzoek binnen het onderzoek van de deelnemers.

Datum

27-06-2019

Locatie

Maastricht

Kosten

Informatie & inschrijving

Meer informatie over inschrijving en kosten van deze cursus vindt u hier:

www.maastrichtuniversity.nl/hta
 

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kent de principes van HTA (health technology assessment) technieken

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele pati├źntenzorg