Opleidingsdag Jong NVKFB

Beschrijving

Op 26 februari 2019 zal er in Utrecht een opleidingsdag georganiseerd worden door de NVKFB.

De dag is bedoeld voor klinisch farmacologen in opleiding en voor klinisch farmacologen tot 5 jaar na de opleiding. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder anderen: 

  • Dilemma’s bij registratie van geneesmiddelen
  • Dose finding bij biologicals
  • TDM antihypertensiva en begeleiding van therapieontrouwe patiënt
  • Toxicologie (NVIC)

Datum

26-02-2019

Locatie

UMC Utrecht

Kosten

Kosten: €30,-

Informatie & inschrijving

Voor inschrijven en meer informatie, zie: 

https://nvkfb.nl/opleidingsdag-jong-nvkfb/

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan bij een individuele patiënt op basis van farmacokinetische overwegingen dosisaanpassingen maken.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan bij een individuele patiënt geneesmiddelenconcentraties interpreteren en op basis daarvan dosisadviezen geven.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan bij een individuele patiënt een inschatting maken van de therapietrouw en kent technieken om deze bij de patiënt te bevorderen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kent de waarde en beperkingen van TDM in het algemeen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan bij een individuele patiënt met een acute intoxicatie het beleid vorm geven (qua decontaminatie, monitoring, opname en aanvullende behandelingen).

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan een behandelprotocol voor een specifieke intoxicatie opstellen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg