Opleidingsdag Jong NVKFB - AFGELAST

Beschrijving

Gezien de recente ontwikkelingen rondom COVID-19 kan deze bijeenkomst NIET plaatsvinden.

 

De opleidingsdag Jong NVKFB voor klinisch farmacologen in opleiding of tot 5 jaar na registratie heeft dit jaar als thema "Klinische farmacologie binnen de oncologie". Het zal gehouden worden op woensdag 13 mei 2020 bij het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL), te Amsterdam. 

 

Het volledige programma is via deze link te downloaden.

Datum

13-05-2020

Locatie

Amsterdam

Kosten

€30,-

Informatie & inschrijving

Inschrijven kan via dit inschrijfformulier.

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan bij een individuele patiënt geneesmiddelenconcentraties interpreteren en op basis daarvan dosisadviezen geven.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan bij een individuele patiëntencasus inschatten in hoeverre farmacogenetische analyse van belang is voor het beleid.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan bij bijzondere patiënten groepen (kinderen, intensive care, nier- en leverfunctiestoornissen, ouderen, zwangerschap) op basis van farmacokinetische en farmacodynamische overwegingen tot een farmacotherapiebeleid komen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kent de rol van commissies die regionaal geneesmiddelenbeleid vorm geven (bijvoorbeeld in een geneesmiddelen-, formularium-, cytostatica- of antibioticacommissie).

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan voor een METC een preadvies formuleren ten aanzien van het klinisch farmacologisch deel van een geneesmiddelenonderzoek.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg