Opleidingsdag Klinische Farmacologie

Beschrijving

Bijwerkingencentrum Lareb organiseert twee keer per jaar een stagedag voor klinisch farmacologen in opleiding. Tijdens deze dag maakt u kennis met de verschillende aspecten van de werkzaamheden van Lareb, waaronder de afhandeling van bijwerkingenmeldingen, signaaldetectie en de Teratologie Informatie Service. De dag start met informatieve presentaties en het tweede gedeelte van de dag wordt besteed aan casuïstiekbespreking. U komt dan in de schoenen te staan van een beoordelaar en u zult zelf bijwerkingenmeldingen gaan beoordelen en bespreken. 

 

Zoals al eerder is aangegeven, is deze stagedag een zeer populaire dag en de laatste keren is gebleken dat we ver van tevoren vol zitten. Zo ook aankomende stagedag (26-03-2019). De eerstvolgende stagedag zit dus al vol, maar geïnteresseerden kunnen zich op elk moment inschrijven voor de eerstvolgende mogelijkheid. 

Datum

26-03-2019

Locatie

's-Hertogenbosch

Kosten

Deelname aan deze dag is gratis. 

Informatie & inschrijving

Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@lareb.nl

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan de mogelijke klinische toepasbaarheid van basaal en translationeel onderzoek beoordelen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan op basis van GCP geneesmiddelenonderzoek (zoals gedefinieerd in de WMO) opzetten.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan een farmacoepidemiologische studie beoordelen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kent de fasen van het geneesmiddelen onderzoek, zowel preklinisch als klinisch (fase 1 -4)

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kent de rol van de farmaceutische industrie bij het verrichten van farmacologisch onderzoek

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg