PAO Farmacie: BIG-6 Chronisch obstructieve longziekten

Beschrijving

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste. De nascholingen van BIG-6: Klinische farmacotherapie brengen op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Chronisch obstructieve longziekten zijn longziekten die gepaard gaan met een uitademingsobstructie. Hiertoe behoren o.a. COPD, astma en tevens patiënten die kenmerken hebben van zowel astma als COPD (ACOS). Het medicamenteuze beleid bij COPD en astma is in toenemende mate aan verandering onderhevig. Daarnaast wordt de apotheker in toenemende mate geconfronteerd met  medicamenteuze opties bij COPD en astma.  

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • de blended nascholing, bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
 • de e-module;
 • de fysieke bijeenkomst.

In de e-module BIG-6: COPD wordt uw kennis met betrekking tot obstructieve longziekten opgefrist. Onder andere wordt ingegaan op  de etiologie, pathogenese en pathofysiologie van obstructieve longziekten, de diagnostiek, behandeling en prognose/therapietrouw. Tot slot wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de medicamenteuze behandeling van obstructieve longziekten (zoals de IL-5-remmers). 

In de fysieke bijeenkomst komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Wat is het wetenschappelijk bewijs voor de medicamenteuze behandelmogelijkheden bij obstructieve longziekten? 
 • Welke patiënten hebben een indicatie voor een inhalatiecorticosteroïden bij COPD?
 • Hoe waardevol zijn de recent ontwikkelde middelen bij COPD?

Deze  bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • wetenschappelijk gedeelte;
 • praktische aanbevelingen;
 • casuïstiek in werkgroepjes; 
 • nabespreken casuïstiek;
 • oefenen in klinisch redeneren en communiceren.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht en Melvin Lafeber, internist-vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog en klinisch epidemioloog in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing Obstructieve longziekten bent u onder andere in staat om:

 • De huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van obstructieve longziekten: astma, COPD en het ‘astma en COPD overlap syndroom’ (ACOS).
 • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische opties bij astma en COPD, inclusief het wel of niet staken van inhalatiecorticosteroïden.
 • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij obstructieve longziekten bij een medicatiebeoordeling.
 • Inhalatiemedicatie praktisch te benaderen met het oog op verbetering van therapietrouw en effectiviteit van de inhalatietherapie.

Programma

  9.00 uur     Ontvangst
  9.30 uur     Inleiding en inventarisatie met diagnostische toets
  9.45 uur     Wetenschappelijke gedeelte
11.00 uur     Pauze
11.15 uur     Wetenschappelijk gedeelte en praktische aanbevelingen
12.30 uur     Lunch
13.00 uur     Verdieping en casuïstiek in werkgroepjes
14.15 uur     Nabespreken casuïstiek en groepsdiscussie
15.00 uur     Pauze
15.15 uur     Oefenen in klinisch redenen en communiceren
16.30 uur     Bespreken vragen ingangstoets
17.00 uur     Afsluiting en evaluatie

CanMEDS

 • Communicatie 20% (1,9 uur)
 • Farmaceutisch handelen 40% (3,8 uur)
 • Kennis en Wetenschap 40% (3,8 uur)

Datum

18-05-2021

Locatie

Utrecht

Kosten

Kosten

Blended nascholing
€ 495,00 (Excl. 21% BTW)

Fysieke bijeenkomst
€ 390,00 (Excl. 21% BTW)

E-module
€ 105,00 (Excl. 21% BTW)

Informatie & inschrijving

Voor meer informatie en inschrijven, ga naar: https://www.paofarmacie.nl/cursussen/big-6-chronisch-obstructieve-longziekten

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Doelgroepen en accreditatie

Openbaar/Poliklinisch apotheker:

Blended nascholing 9,5 uur 
Fysieke bijeenkomst 6,5 uur
E-module 3 uur

Deze cursus is onderdeel van de cyclus: BIG 6 Klinische farmacologie, zie daarvoor de desbetreffende Course.

Kan bij bijzondere patiënten groepen (kinderen, intensive care, nier- en leverfunctiestoornissen, ouderen, zwangerschap) op basis van farmacokinetische en farmacodynamische overwegingen tot een farmacotherapiebeleid komen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan bij een individuele patiënt een inschatting maken van de therapietrouw en kent technieken om deze bij de patiënt te bevorderen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan effectief communiceren met behandelaren en patiënten.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg