PAO Farmacie Pakket BIG-6: 6 e-modules

Beschrijving

Klinische farmacotherapie op maat
De e-modules van de BIG-6 ondersteunen u bij het inzetten van uw farmaceutische expertise bij de zes belangrijkste indicatiegebieden. De e-modules behandelen de op dit moment beschikbare medicamenteuze behandelmogelijkheden en de nieuwe ontwikkelingen in het veld. Ook de pathofysiologie, de classificatie van de aandoeningen en de relevante richtlijnen komen aan de orde. Na het volgen van de e-modules kunt u de klinische presentatie van de verschillende aandoeningen beschrijven. Bovendien kunt u andere zorgverleners adviseren over de optimale farmacotherapie en patiënten ondersteunen bij het gebruik van de geneesmiddelen. 

U krijgt de leerstof op een aantrekkelijke wijze aangeboden. Met behulp van leeractiviteiten als filmpjes, casuïstiek en toetsvragen worden de verschillende leerdoelen behaald. 

De e-module begint met een diagnostische toets en wordt afgesloten met een eindtoets. U kunt de e-module maken tot een jaar na aankoop. De online nascholing is zeer gebruikersvriendelijk en kunt u volgen op uw mobiel, tablet, computer of laptop, waar en wanneer u dat wilt.

De bij de BIG-6 behorende e-modules zijn nu ook los van de fysieke bijeenkomsten te volgen.
De onderwerpen van de zes e-modules zijn:

  • Atherosclerotisch vaatlijden
  • COPD
  • Depressie
  • Diabetes mellitus type 2
  • Hartfalen
  • Parkinson

Leerdoelen

Na het volgen van de e-modules kunt u de klinische presentatie van pathofysiologie van de verschillende aandoeningen beschrijven. U kent de risicofactoren voor het ontwikkelen van de besproken aandoeningen. U kunt een medicamenteus behandelplan evalueren en bent in staat zorgverleners en patiënten adviseren over de optimale farmacotherapie en eventuele leefstijlaanpassingen. 

Specifieke leerdoelen kunt u vinden bij de uitgebreide informatie van de betreffende e-module.

CanMEDS

Communicatie 20% (3,6 uur)
Farmaceutisch handelen 40% (7,2 uur)
Kennis en Wetenschap 40% (7,2 uur)

Kosten

€ 455,00 (Excl. 21% BTW)

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Doelgroepen en accreditatie

Openbaar apotheker 18 uur (9 StiPCO)
Poliklinisch apotheker 18 uur (9 StiPCO)

Accreditatie per e-module kunt u vinden bij de uitgebreide informatie van de betreffende e-module.

Kan bij bijzondere patiënten groepen (kinderen, intensive care, nier- en leverfunctiestoornissen, ouderen, zwangerschap) op basis van farmacokinetische en farmacodynamische overwegingen tot een farmacotherapiebeleid komen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan bij een individuele patiënt een inschatting maken van de therapietrouw en kent technieken om deze bij de patiënt te bevorderen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan effectief communiceren met behandelaren en patiënten.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg