PAOFarmacie: Antibiotica, klinisch onderbouwd adviseren in de 1e lijn

Beschrijving

NB: ALLEEN ACCREDITATIE VOOR APOTHEKERS

Antibiotica worden veel voorgeschreven in de eerste lijn. Meestal als kuur, maar ook chronisch voorgeschreven voor de profylaxe van bijvoorbeeld urineweginfecties en erysipelas. De beslissing in de eerste lijn om een infectie wel of niet te behandelen hangt onder andere af van de ernst van de infectie, het verwachte beloop en de lokalisatie. Bij chronisch gebruik bestaat altijd het risico van resistentie. En bij patiënten met polyfarmacie is het middel van eerste keuze vaak niet geschikt. De nascholing Antibiotica: klinisch onderbouwd adviseren in de 1e lijn helpt de apotheker tot een weloverwogen microbiologisch advies te komen, rekening houdend met de meest voorkomende verwekkers, het spectrum dat gedekt wordt door het antibioticum en interacties met andere geneesmiddelen. Een grondige farmacotherapeutische kennis en klinisch redeneren zijn hierbij essentieel. Ook een goede communicatie met betrokken zorgverleners is een vereiste.

Deze nascholing is volgens ons nieuwe didactische model opgezet en ontwikkeld in onze nieuwe leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld eerst de kennismakingstoets maken om na te gaan wat uw ontwikkelpunten zijn. Op basis van de uitkomst krijgt u advies over de vervolgstap. Dat kan de e-learning zijn, de fysieke bijeenkomst of beide.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Het gehele leertraject bestaande uit een e-learning en een fysieke bijeenkomst
 • E-learning
 • De fysieke bijeenkomst

Met de e-learning frist u uw kennis op over de medische microbiologie. Is uw basiskennis voldoende, dan kunt u de fysieke bijeenkomst volgen. De bijeenkomst bestaat uit 2 modules van ieder 3 uur. In module 1 wordt achtergrondinformatie gegeven over de belangrijkste pathogenen in de eerste lijn, de indeling van antibiotica en de klinische toepassingen bij polyfarmacie. Module 2 gaat dieper in op veelvoorkomende infecties in de eerste lijn, zoals urineweginfecties, huidinfecties en infecties van de luchtwegen. Tijdens de cursus gaat u met andere deelnemers, op basis van casuïstiek, adviezen uitwerken en bespreken. Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing:

 • kent u de symptomen van infecties en ontstekingen en de morfologische verschijnselen hiervan;
 • weet u op welke manier de belangrijkste ziekteverwekkers weefsel beschadigen;
 • kent u de behandeling en de meest voorkomende verwekkers van veel voorkomende bacteriële huidinfecties, de belangrijkste luchtweg- en KNO-infecties, urineweginfecties en pyelonefritis;
 • kent u de indicaties voor het chronisch gebruik van antibiotica bij huidinfecties en urineweginfecties en de periodieke evaluaties hiervan;
 • kunt u adviseren over de zin en onzin van het chronisch gebruik van antibiotica bij urineweginfecties;
 • kunt u adviseren over de keuze voor een antibioticum op basis van lokalisatie, ernst van de infectie, spectrum van het antibioticum, de meest waarschijnlijke ziekteverwekker, comedicatie en comorbiditeit.

CanMeds

 • Farmaceutisch handelen 60%
 • Communicatie 20%
 • Samenwerken 20%

Datum

11-06-2020

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 360,00 (Excl. 21% BTW)

Informatie & inschrijving

Inschrijven kan via de volgende link:

https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=6513&did=6079

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan de afweging maken of een geneesmiddel een therapeutische minderwaarde, gelijke waarde of meerwaarde heeft en voor vergoeding is aanmerking komt.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele pati├źntenzorg