PAOFarmacie: BIG-6 Atherosclerotisch vaatlijden

Beschrijving

NB: ALLEEN ACCREDITATIE VOOR APOTHEKERS

Maakt onderdeel uit van cyclus: BIG 6 Klinische farmacotherapie

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste.

De cyclus BIG-6: Klinische farmacotherapie brengt op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Module Atherosclerotisch vaatlijden

Atherosclerotisch vaatlijden is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit. Goede primaire en secundaire preventie zijn essentieel in het terugdringen van klinisch relevante schade ten gevolge van atherotrombotische complicaties. Belangrijke preventieve geneesmiddelen zijn cholesterolverlagende middelen, trombocytenaggregatieremmers en antihypertensiva. In deze cursus komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Welke vormen van atherosclerotisch vaatlijden zijn er?
 • Hoe ziet de optimale medicamenteuze behandeling van atherosclerotisch vaatlijden eruit?
 • Welke trombocytenaggregatieremmers kunnen worden toegepast bij atherosclerotisch vaatlijden?

Opzet cursusdag

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • wetenschappelijk gedeelte
 • praktische aanbevelingen
 • casuïstiek in werkgroepjes
 • nabespreken casuïstiek
 • oefenen in klinisch redeneren en communiceren

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

 • de huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van de belangrijkste vasculaire indicatie-gebieden;
 • weloverwogen beslissingen te nemen over de toepassing van antihypertensiva en antitrombotisch in de primaire en secundaire preventie van vaatlijden;
 • weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij een medicatie-beoordeling;
 • een plaatsbepaling te geven van de nieuwe middelen op het gebied van CVRM en vaatlijden.

CanMeds

 • • Farmaceutisch handelen
 • • Communicatie
 • • Kennis en Wetenschap

Datum

03-03-2020

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 390,00 (Excl. 21% BTW)

Informatie & inschrijving

Inschrijven kan via de volgende link:

https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=6472&did=6038

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan bij een patiënt met polyfarmacie een medicatiereview doen en medicatieadviezen formuleren.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan de afweging maken of een geneesmiddel een therapeutische minderwaarde, gelijke waarde of meerwaarde heeft en voor vergoeding is aanmerking komt.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg