PAOFarmacie: BIG-6 COPD

Beschrijving

NB: ALLEEN ACCREDITATIE VOOR APOTHEKERS

Maakt onderdeel uit van cyclus: BIG 6 Klinische farmacotherapie

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste.

De cyclus BIG-6: Klinische farmacotherapie brengt op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Module Chronisch obstructieve longziekten

Chronisch obstructieve longziekten zijn longziekten die gepaard gaan met een uitademingsobstructie. Hiertoe behoren o.a. COPD, astma en tevens patiënten die kenmerken hebben van zowel astma als COPD (ACOS). Het medicamenteuze beleid bij COPD en astma is in toenemende mate aan verandering onderhevig. Daarnaast wordt de apotheker in toenemende mate geconfronteerd met medicamenteuze opties bij COPD en astma.

Deze nascholing is volgens ons nieuwe didactische model opgezet en ontwikkeld in onze nieuwe leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld eerst de kennismakingstoets maken om na te gaan wat uw ontwikkelpunten zijn. Op basis van de uitkomst krijgt u advies over de vervolgstap. Dat kan de e-learning zijn, de fysieke bijeenkomst of beide.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Het gehele leertraject bestaande uit een e-learning en een fysieke bijeenkomst
 • E-learning
 • De fysieke bijeenkomst

In de e-learning wordt uw kennis met betrekking tot obstructieve longziekten opgefrist. Onder andere wordt ingegaan op de etiologie, pathogenese en pathofysiologie van obstructieve longziekten, de diagnostiek, behandeling en prognose/therapietrouw. Tot slot wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de medicamenteuze behandeling van obstructieve longziekten (zoals de IL-5-remmers).

In de fysieke bijeenkomst komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Wat is het wetenschappelijk bewijs voor de medicamenteuze behandelmogelijkheden bij obstructieve longziekten??
 • Welke patiënten hebben een indicatie voor een inhalatiecorticosteroïden bij COPD?
 • Hoe waardevol zijn de recent ontwikkelde middelen bij COPD?

Deze bijeenkomst bestaat uit het volgende programma:

09.30-17.00, ontvangst vanaf 09.00 uur

 • wetenschappelijk gedeelte
 • praktische aanbevelingen
 • casuïstiek in werkgroepjes
 • nabespreken casuïstiek
 • oefenen in klinisch redeneren en communiceren

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

 • de huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van obstructieve longziekten: astma, COPD en het ‘astma en COPD overlap syndroom’ (ACOS).
 • weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische opties bij astma en COPD, inclusief het wel of niet staken van inhalatiecorticosteroïden;
 • weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij obstructieve longziekten bij een medicatiebeoordeling;
 • inhalatiemedicatie praktisch te benaderen met het oog op verbetering van therapietrouw en effectiviteit van de inhalatietherapie.

CanMeds

 • Farmaceutisch handelen
 • Communicatie
 • Kennis en Wetenschap

Datum

16-04-2020

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 390,00 (Excl. 21% BTW)

Informatie & inschrijving

Inschrijven kan via de volgende link:

https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=6483&did=6049

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan bij een patiënt met polyfarmacie een medicatiereview doen en medicatieadviezen formuleren.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan de afweging maken of een geneesmiddel een therapeutische minderwaarde, gelijke waarde of meerwaarde heeft en voor vergoeding is aanmerking komt.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg