PAOFarmacie: BIG-6 Neurologie en pijn

Beschrijving

NB: ALLEEN ACCREDITATIE VOOR APOTHEKERS

Maakt onderdeel uit van cyclus: BIG 6 Klinische farmacotherapie

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste.

De cyclus BIG-6: Klinische farmacotherapie brengt op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Module Neurologie en pijn

Door toenemende ouderdom worden de meeste patiënten op een gegeven moment geconfronteerd met neurologische aandoeningen en (chronische) pijn. In deze cursus komen de belangrijkste neurologische aandoeningen in de eerste lijn aan bod, zoals neuropathische pijn, dementie en de ziekte van Parkinson en de optimale medicamenteuze behandeling daarvan. Denk hierbij aan vragen als:

 • Werken middelen bij dementie wel?
 • Welke middelen zijn gecontra-indiceerd bij de ziekte van Parkinson en wat is het beste alternatief?
 • Welke geneesmiddelen zijn werkzaam bij neuropathische pijn en in welke mate?

Opzet cursusdag

De cursus bestaat uit het volgende programma:

09.30-17.00, ontvangst vanaf 09.00 uur

 • wetenschappelijk gedeelte
 • praktische aanbevelingen
 • casuïstiek in werkgroepjes
 • nabespreken casuïstiek
 • oefenen in klinisch redeneren en communiceren

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

 • de huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van de belangrijkste neurologische indicatiegebieden in de eerste lijn;
 • weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische neurologische behandeling bij een medicatiebeoordeling;
 • andere zorgverleners te kunnen adviseren over medicamenteuze opties bij de belangrijkste neurologische indicatiegebieden.

CanMeds

 • Farmaceutisch handelen
 • Communicatie
 • Kennis en Wetenschap

Datum

06-05-2020

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 390,00 (Excl. 21% BTW)

Informatie & inschrijving

Inschrijven kan via de volgende link:

https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=6503&did=6069

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan bij een patiënt met polyfarmacie een medicatiereview doen en medicatieadviezen formuleren.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan de afweging maken of een geneesmiddel een therapeutische minderwaarde, gelijke waarde of meerwaarde heeft en voor vergoeding is aanmerking komt.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg