PAOFarmacie: BIG-6 opfrisdagen

Beschrijving

LET OP: DIT IS EEN MEERDAAGSE CURSUS

NB: ALLEEN ACCREDITATIE VOOR APOTHEKERS

Tijdens de klinische farmacotherapie nascholingen uit de BIG-6 cyclus heeft u geleerd uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. Echter klinisch redeneren vergt continue oefening en de inzichten rond de optimale behandeling blijven zich bovendien ontwikkelen. PAOFarmacie biedt daarom jaarlijkse opfrisdagen aan voor deelnemers die aan één of meerdere nascholingen van de BIG-6 cyclus ‘Klinische farmacotherapie’ hebben deelgenomen, zodat uw kennis up-to-date blijft.

Het BIG-6 opfris-programma brengt, in twee dagen, op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze, de kennis en competenties van de apotheker up-to-date op de volgende farmacotherapeutische gebieden:

Dag 1, 9.30-17.00 uur, ontvangst van 9.00-9.30 uur

 • Cardiaal belast
 • Atherosclerotisch vaatlijden
 • Diabetes

Dag 2, 9.30-17.00 uur, ontvangst van 9.00-9.30 uur

 • COPD
 • Neurologie en Pijn
 • Psychofarmacologie

Tijdens twee opfrisdagen wordt uw farmaceutische kennis over deze onderwerpen bijgespijkerd en uw vaardigheden op het gebied van klinisch redeneren verder verbeterd. Per dag worden drie onderwerpen besproken. U kunt zich inschrijven voor beide dagen waarin alle zes de onderwerpen behandeld worden. Het is ook mogelijk om u in te schrijven voor één dag.

Per therapeutisch onderwerp wordt in werkgroepjes casuïstiek besproken. Deze casuïstiek wordt vervolgens centraal besproken, inclusief een update van de actuele stand van zaken met betrekking tot de behandeling. Tijdens het bespreken van de casus oefent u in klinisch redeneren en communiceren. U kunt uw eigen casuïstiek inbrengen. De opfrisdagen worden gegeven door een gespecialiseerd apotheker en een medisch specialist. Aan het einde van deze dagen bent u weer helemaal up-to-date en weet u deze praktisch toe te passen in uw communicatie met uw voorschrijvers. De dagen zijn desgewenst ook los af te nemen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze opfrisdagen:

 • is uw kennis over de actuele wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn weer up-to-date;
 • kunt u als medebehandelaar richtlijn-overstijgend redeneren;
 • bent u in staat om uw kennis toe te passen op casuïstiek uit de praktijk;
 • kunt u klinisch communiceren met voorschrijvers;
 • kunt u weloverwogen beslissingen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij een medicatiebeoordeling;
 • is uw kennis praktisch toe te passen om op apotheekpopulatieniveau verbeteringen aan te brengen in farmacotherapeutische behandeling van patiënten.

CanMeds

 • Farmaceutisch handelen 40%
 • Communicatie 20%
 • Kennis en Wetenschap 40%

Datum

12-05-2020

Locatie

Uttrecht

Kosten

€ 702,00 (Excl. 21% BTW)

Informatie & inschrijving

Inschrijven kan via de volgende link:

https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=6505&did=6071

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan de afweging maken of een geneesmiddel een therapeutische minderwaarde, gelijke waarde of meerwaarde heeft en voor vergoeding is aanmerking komt.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan bij een individuele patient laboratoriumwaarden interpreteren die van belang zijn bij het individualiseren van farmacotherapie en bijwerkingen. In het bijzonder gaat het hier om de serumelectrolyten, leverenzymen en leverfunctie, en bloedgasanalyse.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg