PAOFarmacie cursus Klinische chemie: Hematologie en ontsteking

Beschrijving

Inzicht in de laboratoriumuitslagen zijn voor zowel de ziekenhuisapotheker als de openbaar apotheker van groot belang. Laboratoriumwaarden kunnen belangrijk zijn bij start van de farmacotherapie, bij de medicatiebewaking en voor het monitoren van de behandeling. Een gedegen kennis van de klinische chemie en het kunnen interpreteren van laboratoriumuitslagen is daarbij essentieel.

In het beenmerg worden alle bloedcellen van het menselijk lichaam geproduceerd. De erytrocyten (rode bloedcellen), leukocyten (witte bloedcellen) en trombocyten (bloedplaatjes) hebben elk een specifieke functie. De nascholing Hematologie en ontsteking besteedt aandacht aan de diagnostiek van bloedcelafwijkingen, in het bijzonder de bloedcelafwijkingen als gevolg van geneesmiddelen.

De docent gaat kort in op diagnostiek van ontsteking. De nadruk ligt daarbij op de ontstekingmarkers CRP (C-reactive protein) en bezinking (BSE) en de rol van deze markers bij de behandeling van een ontsteking. Bij de onderdelen hemostase en trombose komt de pathofysiologie van de stollingsafwijkingen aan de orde. De nascholing besteedt specifiek aandacht aan de invloed van geneesmiddelen op de hemostase en trombose. Daarnaast komt laboratoriummonitoring van antistollingstherapie aan de orde. Aan de hand van casuïstiek wordt een link gelegd met de dagelijkse praktijk.
 
Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met dr. Albert Huisman, klinisch chemicus/apotheker.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing heeft u inzicht in:

  • De (patho)fysiologie van trombose en hemostase.
  • De farmacologische en farmacodynamische werking van farmaca die ingrijpen in de hemostase.
  • De fysiologie en functie van bloedcellen, afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en lymfeklieren en diagnostiek naar deze afwijkingen.
  • De biochemie en diagnostiek van inflammatie/ontsteking en diagnostiek.

Programma

12.30 uur    Ontvangst
13.00 uur    Introductie
                   Dr. Albert Huisman, apotheker/klinisch chemicus
13.05 uur    Hematologie: bloedcellen en ontsteking
                   Dr. Maarten ten Berg, apotheker/klinisch chemicus/epidemioloog
14.40 uur    Pauze
14.50 uur    Hemostase en trombose
                   Dr. Albert Huisman, apotheker/klinisch chemicus
16.30 uur    Huiswerkvragen
17.00 uur    Afsluiting en evaluatie

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60% (2,4 uur)
Kennis en Wetenschap 40% (1,6 uur)

Datum

16-09-2021

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 240,00 (Excl. 21% BTW)

Informatie & inschrijving

Voor meer informatie en inschrijven, ga naar: https://www.paofarmacie.nl/cursussen/klinische-chemie-hematologie-en-ontsteking

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Doelgroepen en accreditatie

Openbaar apotheker 4 uur
Poliklinisch apotheker 4 uur
Ziekenhuisapotheker 4 uur

 

Kan bij een individuele patiënt op basis van farmacokinetische overwegingen dosisaanpassingen maken.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan bij bijzondere patiënten groepen (kinderen, intensive care, nier- en leverfunctiestoornissen, ouderen, zwangerschap) op basis van farmacokinetische en farmacodynamische overwegingen tot een farmacotherapiebeleid komen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg