PAOFarmacie: Farmacogenetica

Beschrijving

De mate van effectiviteit of toxiciteit van farmacologisch actieve stoffen verschilt van mens tot mens. Het genotype van de gebruiker is één van de factoren die invloed heeft op de individuele reactie op een geneesmiddel. Een polymorfisme in het gen, dat codeert voor een specifiek enzym, kan leiden tot een hogere of lagere enzymactiviteit, in vergelijking met personen die deze mutatie niet hebben. De isoenzymen van het cytochroom P450 zijn het meest bekende voorbeeld hiervan. Andere voorbeelden zijn HLA, met betrekking tot overgevoeligheidsreacties, of de transporter SLCO1B1, met betrekking tot myopathie bij statines.

Met Farmacogenetica krijgt de apotheker als geneesmiddelenexpert bij uitstek steeds meer handvatten om de patiënt op individueel gebied optimaal te ondersteunen.

Deze nascholing is volgens ons nieuwe didactische model opgezet en ontwikkeld in onze nieuwe leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld eerst de kennismakingstoets maken om na te gaan wat uw ontwikkelpunten zijn. Op basis van de uitkomst krijgt u advies over de vervolgstap. Dat kan de e-learning zijn, de fysieke bijeenkomst of beide.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Het gehele leertraject bestaande uit een diagnostische toets, e-learning en een fysieke bijeenkomst
  • Diagnostische toets/e-learning
  • De fysieke bijeenkomst

In de e-learning verdiept u zich in de basisprincipes van farmacogenetica. Is uw basiskennis voldoende, dan kunt u kiezen om de fysieke bijeenkomst te volgen, waarbij experts op het gebied van farmacogenetica, dieper ingaan op de toepasbaarheid in de praktijk. In de ochtend krijgt u kennis en instrumenten aangereikt om farmacogenetische gegevens in de apotheek te verkrijgen en vast te leggen. In de middag gaat u met andere deelnemers op basis van casuïstiek aan de slag met het interpreteren van farmacogenetische gegevens in relatie tot het gebruik van geneesmiddelen. Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt.

Leerdoelen

Na afloop bent u in staat om:

  • te inventariseren welke kennis en kunde bij u al aanwezig is en waar uw eigen leerdoelen liggen, die om persoonlijke en/of professionele redenen wenselijk zijn om aan te vullen;
  • basale principes m.b.t. farmacogenetica te begrijpen in relatie tot werk in de zorg, met inbegrip van de laatste ontwikkelingen in het veld;
  • in de praktijk farmacogenetische gegevens te vergaren en adequaat te administreren;
  • praktisch farmacogenetische gegevens te interpreteren en toe te passen in de dagelijkse praktijk;
  • op individuele basis te toetsen of uw persoonlijke leerdoelen zijn behaald en na te gaan of de gevolgde nascholing maakt dat u handelsbekwaam bent op het gebied van farmacogenetica.

CanMeds

  • Farmaceutisch handelen 60%
  • Kennis en Wetenschap 40%

Datum

13-11-2019

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 465,00 (Excl. 21% BTW)

Informatie & inschrijving

https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=6261&did=5820

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

E-mail: info@paofarmacie.nl
Telefoon: 030-3040100

Kan bij een individuele patiëntencasus inschatten in hoeverre farmacogenetische analyse van belang is voor het beleid.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg