PAOFarmacie: Labwaarden bij medicatiereviews

Beschrijving

NB: ALLEEN ACCREDITATIE VOOR APOTHEKERS

Labwaarden bij medicatiereviews: wat kun je er mee?

De beschikbaarheid van relevante laboratoriumwaarden is sinds 1 augustus 2013 wettelijk ingebed. De interpretatie van labwaarden is voor de openbaar apotheker steeds relevanter geworden als onderdeel van de meditatiebeoordeling. Het goed kunnen bijsturen van de medicatie op basis van labwaarden is zeer relevant voor de klinische vaardigheden van de apotheker als zorgverlener.

In de nascholing Labwaarden bij medicatiereviews: wat kun je er mee? leert u hoe u de therapie kunt bijsturen op basis van labwaarden en klinisch redeneren. Wanneer is een afwijkende labwaarde nu wel en wanneer niet relevant? Hierbij wordt gedetailleerd ingegaan op labwaarden van nierfunctie, natrium en kalium. Er wordt een fysiologische basis gelegd vanuit de vocht- en elektrolytenhuishouding. Vervolgens wordt er ingegaan op de verschillende medicamenteuze oorzaken voor hypo- en hyperkaliëmie en hypo- en hypernatriëmie. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het interpreteren van een eGFR-waarde. 09.30-17.15 uur, ontvangst vanaf 09.00 uur

Specifiek doel van deze cursus is: de toegepaste kennis koppelen aan een medicatiebeoordeling. Er wordt dan ook veel gewerkt vanuit analyse van casuïstiek. Men ontwikkelt gevoel voor het interpreteren van labwaarden en leert om adviezen met betrekking tot het medicatiegebruik te geven.

De nascholing Labwaarden bij medicatiereviews: wat kun je er mee? is een aanvulling op de BIG-6 cyclus: Klinische farmacotherapie.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

  • de huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van elektrolyten, nierfunctie;
  • afwijkende labwaarden (natrium en kalium) te interpreteren in relatie tot nierfunctie en medicatie;
  • weloverwogen farmacotherapeutische beslissingen te nemen op basis van labwaarden;
  • weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over het interpreteren van deze labwaarden bij het uitvoeren van een medicatiebeoordeling.
  • en nemen over het interpreteren van deze labwaarden bij het uitvoeren van een medicatiebeoordeling.

CanMeds

  • Farmaceutisch handelen 60%
  • Kennis en Wetenschap 20%
  • Professionaliteit 20%

Datum

17-03-2020

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 360,00 (Excl. 21% BTW)

Informatie & inschrijving

Inschrijven kan via de volgende link:

https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=6580&did=6145

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan bij een individuele patiënt geneesmiddelenconcentraties interpreteren en op basis daarvan dosisadviezen geven.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kent de principes om op basis van bloedconcentratiebepalingen bij een set individuen PK parameters berekenen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan bij een individuele patient laboratoriumwaarden interpreteren die van belang zijn bij het individualiseren van farmacotherapie en bijwerkingen. In het bijzonder gaat het hier om de serumelectrolyten, leverenzymen en leverfunctie, en bloedgasanalyse.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg