PAOFarmacie: Workshop Antistolling en antidepressiva

Beschrijving

NB: ALLEEN ACCREDITATIE VOOR APOTHEKERS

Antistolling en antidepressiva praktisch toegepast in de eerste lijn

Inhoud

Tijdens de workshop antistolling en antidepressiva praktisch toegepast in de eerste lijn wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan vragen die actueel en relevant zijn voor de individuele beroepsuitoefening. Het ochtendprogramma bevat het thema Antidepressiva en het middagprogramma het thema Antistolling. U kunt zich inschrijven voor beide programma’s, het is ook mogelijk om alleen het ochtendprogramma of middagprogramma bij te wonen. Het hele dagprogramma duurt van 09.45-16.50 uur, ontvangst vanaf 09.30 uur

Antidepressiva

1,6 Miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva. De apotheker komt daardoor deze middelen veelvuldig tegen in de praktijk. Het meest voorgeschreven SSRI is nog altijd paroxetine. Maar is dat eigenlijk nog wel een eerste keuze middel? Wat is de plaats van de andere antidepressiva ? In deze sessie wordt gezamenlijk een behandelalgoritme opgesteld die u direct kunt implementeren tijdens een FTO. De opgedane kennis is zo direct inzetbaar in de praktijk. Het programma bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1: Hoe kies je een geschikt antidepressivum voor een patiënt?

In deze sessie wordt aandacht besteed aan het kiezen van een antidepressivum voor een individuele patiënt. Welke antidepressivum is geschikt bij seksuele disfunctie? Welke bij slapeloosheid? Welke bij interacties met QT-verlengende middelen? En welke bij een hoog risico op een hyponatriemie? In deze sessie wordt de farmacologie van antidepressiva uitgebreid besproken en direct gekoppeld aan de klinische profielen. Op grond daarvan weet u welke middelen voor een individuele patiënt het meest geschikt zijn.

2: afbouwen van antidepressiva: maar hoe dan?

In de tweede sessie komt het afbouwen van antidepressiva aan bod. Omdat de middelen zoveel gebruikt worden, zijn er net zoveel vragen omtrent het afbouwen van antidepressiva. De meningen hierover zijn sterk uiteenlopend en de patiënt is vaak kind van de rekening. In deze sessie wordt uitgebreid ingegaan op de strategie van afbouwen: hoe moet dat en welke opties kan men de patiënt bieden? Zijn websites die adviezen genereren wel zo bruikbaar voor de individuele patiënt? In deze sessie doet u kennis op die u direct kun gebruiken bij uw patiënten, zodra zij met vragen komen over het afbouwen van antidepressiva.

3: FTO advies

In deze sessie wordt gezamenlijk een plaatsbepaling uitgevoerd voor veelvoorkomende antidepressiva. Gezamenlijk zullen we criteria vaststellen en de verschillende middelen beoordelen. Zo krijgt u inzicht in keuzecriteria en krijgt u handvaten om regionaal medicatiebeleid op te stellen. Bovendien ontvangt u de presentatie, zodat u deze direct kunt gebruiken voor een FTO in uw regio.

Antistolling

Antistolling is momenteel een veelbesproken onderwerp. Dankzij de komst van de DOAC’s is het stollingsveld sterk aan het veranderen en ook de spelers daarin. De apotheker komt veel actuele vragen over antistolling tegen zoals: In welke situaties is een combinatie van twee of soms zelfs 3 antistollingsmiddelen gerechtvaardigd? Welke middelen hebben de voorkeur en hoe lang moeten deze worden gegeven? Welke combinaties zijn rationeel en welke niet?

De apotheker kan een belangrijke rol spelen in de begeleiding van DOAC-gebruikers. Therapietrouw is hierbij essentieel. Het programma bestaat uit de volgende drie onderdelen

1: Hoe kom je tot de keuze voor een bepaalde DOAC?

In deze sessie zal de huidige stand van de wetenschap worden besproken en zullen de verschillende DOAC’s op een aantal belangrijke aspecten worden vergeleken, bijvoorbeeld therapietrouw, werkingsmechanismen, indicaties, contra-indicaties en interacties. Tevens worden handvatten geboden om de kennis direct toe te passen in een FTO-setting met concrete aandachtspunten voor de praktijk.

2: Wanneer is de combinatie van een DOAC met een trombocytenaggregatieremmer gerechtvaardigd?

In de tweede sessie zal de huidige stand van de wetenschap worden besproken omtrent het combineren van een DOAC met een trombocytenaggregatieremmer. In deze sessie komt kort de primaire en de secundaire hemostase aan bod. Daarnaast wordt de farmacologische rationale van het combineren van DOAC’s en TAR besproken. Tot slot wordt de evidence besproken omtrent het combineren van trombocytenaggregatieremmers. Aan het einde van de sessie kunt u een goede inschatting maken in welke gevallen de combinatie gerechtvaardigd is en in welke gevallen men zou moeten kiezen voor monotherapie.

3: FTO-advies

In deze sessie wordt een gezamenlijke plaatsbepaling van de DOAC’s opgesteld die u direct kunt implementeren tijdens een FTO. Gezamenlijk zullen we criteria vaststellen en de verschillende middelen beoordelen. Zo krijgt u inzicht in keuzecriteria en krijgt u handvaten om regionaal medicatiebeleid op te stellen. Bovendien ontvangt u de presentatie zodat u deze direct kunt gebruiken voor een FTO in uw regio.

Leerdoelen

Na afloop van deze nascholing:

  • Kent u het werkingsmechanisme van de verschillende DOAC's. Heeft u inzicht in de onderlinge verschillen tussen DOAC's. Kunt u keuzecriteria voor DOAC's toepassen op de individuele patiënt.
  • Heeft u inzicht in de primaire en secundaire hemostase en de klinische relevantie ervan. Kent u de rationale voor het combineren van een DOAC + TAR. Kunt u een inschatting maken voor een individuele patiënt voor gecombineerde antistolling.
  • Heeft u handvaten om het onderwerp DOAC's te bespreken op een FTO. Weet u waar u rekening mee moet houden bij het toepassen van DOAC's. Kunt u voor uzelf lokaal medicatiebeleid opstellen op het gebied van DOAC's.
  • Kent u het werkingsmechanisme van veelvoorkomende antidepressiva. Kent u het bijwerkingenprofiel van veelgebruikte antidepressiva .Kunt u een antidepressivum kiezen voor de individuele patiënt.
  • Weet u waarmee u rekening moet houden bij het afbouwen van antidepressiva. Kent u de risicofactoren voor onttrekkingsverschijnselen. Kunt u de waarde inschatten van afbouwwebsites. Kunt u een afbouwschema maken voor een individuele patiënt.
  • Weet u waarom paroxetine geen eerste keuze SSRI is. Heeft u handvatten voor het bepreken van antidepressiva op het FTO. Kunt u medicatiebeleid opstellen omtrent antidepressiva.

CanMeds

  • Farmaceutisch handelen
  • Communicatie
  • Samenwerken

Datum

26-05-2020

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 360,00 (Excl. 21% BTW)

Informatie & inschrijving

Inschrijven kan via de volgende link:

https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=6540&did=6106

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan de afweging maken of een geneesmiddel een therapeutische minderwaarde, gelijke waarde of meerwaarde heeft en voor vergoeding is aanmerking komt.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele pati├źntenzorg