Paul Janssen Futurelab: De blended cursus

Beschrijving

LET OP: DIT IS EEN MEERDAAGSE CURSUS

In de januari editie van Nature Biotechnology beschrijven medewerkers van Paul Jansen Futurelab van het LUMC, ZonMw en CHDR de question-based clinical development (QBCD) methode waarmee onderzoekers de meest efficiënte route voor de ontwikkeling van nieuwe medische interventies vooraf kunnen bepalen.

De discussie over de oplopende kosten van de gezondheidszorg heeft de vraag opgeworpen of de universiteiten en UMC’s een grotere rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van nieuwe medische interventies waaronder geneesmiddelen en medical devices.

Onderzoek naar nieuwe interventies in eigen hand

Bij de discussie wordt onder andere gepleit om m.n. de vroege fase van het (klinisch) onderzoek door de universiteiten, UMC’s en ziekenhuizen meer in eigen hand te houden. Pas wanneer uit de eerste klinische studies blijkt dat de nieuwe interventie veelbelovend is, zou een overeenkomst voor de verdere ontwikkeling gesloten kunnen worden met de industrie met afspraken over de vergoedingen voor het gebruik van de nieuwe interventie door patiënten na de toelating op de markt.

Ontwikkelprogramma

Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken is het belangrijk dat voorafgaande aan de uitvoering van investigator-initiated klinisch onderzoek de (academische) onderzoekers strategisch nadenken over het opzetten van een efficiënt ontwikkelprogramma. Een dergelijk programma strekt aanzienlijk verder dan het opstellen van een individueel klinisch protocol voor één klinische studie. Daarbij is het van belang om zowel met de wetenschappelijke vragen als de financiële aspecten rekening te houden. Op dit moment hebben de (academische) onderzoekers in ons land hier nog weinig ervaring mee. Om zich hierin te bekwamen kunnen de (academische) onderzoekers gebruik maken van de zo geheten question-based clinical development (QBCD) methode.  

De question-based clinical development methode

De question-based clinical development methode is nu voor het eerst uitvoerig beschreven door onderzoekers van ZonMw, Center for Human Drug Research (CHDR) en Paul Jansen Futurelab van het LUMC in de januari editie van Nature Biotechnology. Translationele en klinische onderzoekers die de methodiek onder de knie willen krijgen kunnen daarvoor bij Paul Janssen Futurelab de blended cursus Clinical Development volgen. Het online onderdeel van deze interactieve cursus start op 2 maart 2020, duurt 5 weken en vergt slechts 5 uur studie per week.

Kosten

Online:  €1,600
Online + On-campus:  €3,600
Online + On-campus + On-campus extended:  €5,600
Er wordt 25% korting verrekend voor non-profit organisaties.
Scholarships zijn beschikbaar voor geselecteerde kandidaten.

Informatie & inschrijving

Data
Online cursus: 03-04-2020 (5 weken, 5 uur per week)
On-campus cursus: 21-09-2020 (4 days)
On-campus extended cursus: 25-09-2020 (5 days, weekend off)

Ga voor inschrijven voor en voor meer informatie over de blended cursus Clinical Development en scholarships voor academische onderzoekers naar de website van Paul Janssen Futurelab.

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan preklinisch en klinisch onderzoek op wetenschappelijke merites beoordelen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan de mogelijke klinische toepasbaarheid van basaal en translationeel onderzoek beoordelen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg