FIGON

FIGON is het integraal platform voor innovatief geneesmiddelonderzoek in Nederland.

 

Het platform bevordert interacties tussen alle partijen in het geneesmiddelonderzoek in de brede zin, zoals wetenschappelijke en beroepsverenigingen, universiteiten, bedrijfsleven en overheid. Het platform versterkt bestaande initiatieven op dit terrein, signaleert en verkent nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en voert een actief beleid in het kader van de missie. FIGON staat open voor alle in dit verband relevante groeperingen.

Partners van FIGON:


Mededelingen

FIGON vernieuwt bestuur

Tijdens de FIGON geneesmiddelendagen is prof. dr. Anke Hilse Maitland-van der Zee geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van FIGON, de Federatie voor Innovatief Geneesmiddelonderzoek Nederland.

Zij volgt prof. dr. Aletta Kraneveld...

Lees verder...


Dutch Clinical Trial Foundation heet voortaan Dutch Clinical Research Foundation.

Dutch Clinical Trial Foundation heet voortaan Dutch Clinical Research Foundation.


Werkgebied breder dan alleen clinical trials.


Tijdens haar jaarlijkse congres van 5 oktober jl. heeft de...

Lees verder...


Nieuws ZonMw - STIP Ronde 3: verbetering farmacotherapeutische zorg door zorgketen heen

STIP Ronde 3: verbetering farmacotherapeutische zorg door zorgketen heen
Subsidieronde ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

 

Het ZonMw programma Goed Gebruik...

Lees verder...


Evenementen

Nieuws