Dr. Kees Kramers, educatie

Kees Kramers studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, en werd internist aan het UMC Nijmegen. Aldaar behaalde hij zijn aantekening Klinisch Farmacologie. Hij is werkzaam bij de vakgroepen Algemene Interne Geneeskunde en Farmacologie-Toxicologie van het UMC Nijmegen. 

Daarnaast is hij gedetacheerd naar de afdeling Klinisch Farmacie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Hij participeert uitgebreid in het medisch curriculum en post-academisch onderwijs. Zijn aandachtsgebieden qua onderzoek en patiëntenzorg zijn medicatieveiligheid en acute intoxicaties. 

Hij is lid van de Commissie Farmaceutische Hulp, redactielid van het Geneesmiddelenbulletin, vice-voorzitter van de werkgroep Toxicologie-Behandelinformatie (www.toxicologie.org) en lid van de Commissie Onderwijszaken van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie.