Prof. dr. Erik Frijlink, communicatie

Erik Frijlink (1960) is sinds 1998 hoogleraar Farmaceutische Technologie en Biofarmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij hoofd van de afdeling Farmaceutische Ontwikkeling van Solvay Pharmaceuticals. 

Het onderzoek van Frijlink richt zich op nieuwe systemen voor pulmonale toediening van geneesmiddelen (inhalatie), orale geneesmiddelen die het farmacon gericht in de darm afgeven, de productie van nano-kristallen van geneesmiddelen en de stabilisatie van biofarmaceutica zoals therapeutische eiwitten en vaccins.

Hij is (co-)auteur van meer dan 140 peer-reviewed publicaties en wordt hij als uitvinder genoemd op 11 patenten.

Frijlink is winnaar van de Astellas Basic Science Award 2008-2009 en van de Wubbo Ockelsprijs 2010.