Prof. dr. Gerard Rongen, DMD organisatie

Prof. dr. Gerard A. Rongen werd geboren op 5 maart 1965. 
Na zijn Gymnasium B examen (Cum Laude, Norbertuscollege Roosendaal), ging hij in 1983 Geneeeskunde studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1990 studeerde hij cum laude af  en in 1996 promoveerde hij cum laude op het proefschrift getiteld ‘Vascular pharmacology of adenosine and adenosine-5’-triphosphate in humans’ (promotoren: P. Smits and T. Thien; co-promotor: J. Lenders). Hij was gedurende een jaar verbonden aan de Universiteit van Toronto als Research Fellow (supervisor: J.S. Floras). 

In 2000 werd hij geregistreerd als internist en in 2003 als klinisch farmacoloog en vasculair geneeskundige. Hij ontving in 2000 een KNAW research fellowship en in 2005 de Galenus Researchprijs voor zijn translationeel onderzoek naar ischemie-reperfusieschade bij de mens. 

In 2007 werd hij Clinical Established Investigator van de Nederlandse Hartstichting. Hij coördineert het onderzoeksthema ‘Cardiovascular Diseases’ binnen het Nijmegen Centre for Evidence Based Practice van het UMC St Radboud. Hij is lid van de Commissie Mensgebonden Onderzoek Arnhem-Nijmegen en coördineert de postacademische Basiscursus Regelgeving en Organisatie van Klinisch onderzoek binnen het UMC St Radboud.  Hij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie, lid van de ‘executive committee’ van de European Association of Clinical Pharmacolgy and Therapeutics en lid van het organisatiecomité  van de FIGON-Dutch Medicines Days.