Missie

FIGON is het integraal platform voor innovatief geneesmiddelonderzoek in Nederland.

Het platform bevordert interacties tussen alle partijen in het geneesmiddelonderzoek in de brede zin, zoals wetenschappelijke en beroepsverenigingen, universiteiten, bedrijfsleven en overheid. Het platform versterkt bestaande initiatieven op dit terrein, signaleert en verkent nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en voert een actief beleid in het kader van de missie. FIGON staat open voor alle in dit verband relevante groeperingen.

De missie van FIGON is het bevorderen van het innovatief geneesmiddelonderzoek in Nederland.

De doelen van FIGON zijn: 

- Het bevorderen van interacties tussen de spelers in het veld.
- Het profileren van FIGON als een relevante gesprekspartner voor de overheid, politiek en publiek.
- Het bevorderen van de internationalisering van het Nederlandse geneesmiddelen onderzoek, met de Europese context in het  bijzonder.