Partners

Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie

Het doel van de NVKFB is het stimuleren van onderwijs, onderzoek en praktijk van de klinische farmacologie en Biofarmacie volgens wetenschappelijke en ethische normen en een goede samenwerking tussen de betrokkenen in dit gebied te bevorderen.


Ga naar de website...

Nederlandse Vereniging voor Farmacologie

De NVF stelt zich ten doel Nederlands onderzoek en scholing ten behoeve van medicijnen te ondersteunen. Een breed spectrum aan onderzoeken wordt hierin opgenomen.
De vereniging werkt samen met een groot aantal binnenlandse en buitenlandse contacten en organisaties.


Ga naar de website...

Nederlandse Vereniging van Klinisch Farmaceutisch Analisten in Ziekenhuisapotheken

De NVKFAZ is een beroepsvereniging voor analisten die werkzaam zijn in de zorgsector. De vereniging stelt zich als doel de kwaliteit van de farmaceutische, klinisch-farmaceutische en/of toxicologische analyses te bevorderen en de belangen van haar beoefenaars te behartigen. 


Ga naar de website...

GUIDE

GUIDE is one of the four institutes in the Graduate School of Medical Sciences (GSMS). Its main asset is the integration of clinical, biomedical and pharmaceutical research, which promotes the education of researchers with a keen eye on the complete spectrum of biomedical research in a unique research and teaching environment: from bed to bench to drugs.


Ga naar de website...

LACDR, Leiden Academic Centre for Drug Research

The Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) is the research institute for Bio-Pharmaceutical Sciences at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at Leiden University
LACDR aims to be one of the leading academic centres in the world in learning, in teaching, and in advancing innovative drug research, developing knowledge and expertise crucial for drug discovery, evaluation and (clinical) application.


Ga naar de website...

Rudolf Magnus Instituut

Het Rudolf Magnus Instituut omvat alle onderzoek in de klinische en experimentele Neuroscience uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht


Ga naar de website...

UIPS

Het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS) werd in 1992 opgericht als de onderzoeksafdeling van het Departement Farmaceutische Wetenschappen. De missie van het UIPS is het verrichten van hoogwaardig fundamenteel onderzoek op het gebied van de farmaceutische wetenschappen, met een focus op biomoleculaire en cellulaire therapie..


Ga naar de website...

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is de brancheorganisatie van geneesmiddelenfabrikanten die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.


Ga naar de website...

ZonMw

ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. 


Ga naar de website...

Lygature

Lygature is a public-private partnership in which scientific and business worlds work together on groundbreaking, multidisciplinary research aimed at improving the development of socially valuable medicines. This research precedes the stage in which companies develop individual medicines commercially. 


Ga naar de website...

KNMP

Beroeps- en brancheorganisatie voor nederlandse apothekers. Geeft vorm aan het kwaliteitsbeleid van apothekers via richtlijnen, voorlichting, FTO-materiaal (farmacotherapeutisch overleg), zorgprojecten en nascholing.


Ga naar de website...

Nederlandse Vereniging voor Toxicologie, sectie geneesmiddeltoxicologie

De sectie Geneesmiddelentoxicologie is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie. Geneesmiddelentoxicologie houdt zich bezig met onderzoek naar de veiligheid van de nieuwe geneesmiddelen. Preklinisch onderzoek moet zicht geven op mogelijke risico's en  bijwerkingen van geneesmiddelengebruik. Ook het verkeerd gebruik van medicijnen krijgt binnen dit werkgebied aandacht.


Ga naar de website...

RSNN

Regulatory Science Netwerk Nederland is een onderzoeks- en dialoogplatform van en voor regulatoire experts uit academia, overheid en farmaceutische industrie die actief zijn in Nederland. Het netwerk is een landelijk platform onder auspiciën van de Federatie voor Innovatief Geneesmiddelonderzoek Nederland (FIGON).  


Ga naar de website...