Missie en Mandaat


Wie wij zijn
 

Regulatory Science Netwerk Nederland is een onderzoeks- en dialoogplatform van en voor regulatoire experts uit academia, overheid en farmaceutische industrie die actief zijn in Nederland. Het netwerk is een landelijk platform onder auspiciën van de Federatie voor Innovatief Geneesmiddelonderzoek Nederland (FIGON). RSNN is op 5 oktober jl. is tijdens de Dutch Medicines Days van FIGON opgericht. RSNN is een landelijk dialoogplatform van en voor regulatoire experts uit onder andere de academische wereld, de overheid, farmaceutische industrieën en andere betrokkenen bij geneesmiddelenontwikkeling. Het RSNN is een voortzetting van de ontmoetingen rondom Regulatory Science tijdens de FIGON dagen die in het verleden op initiatief van het CBG, NVFG en het TI Pharma Escher-project plaats vonden, en die veel belangstelling trokken.

Het doel van RSNN is het bevorderen van Regulatory Science en haar toepassing door middel van dialoog, het delen van methoden, en het stimuleren van samenwerking. Het platform streeft ernaar een klankbord te zijn voor Europese consortia op het gebied van geneesmiddelenonderzoek en regulatie onder het motto ‘One Public Health’.


Wat wij doen
 

RSNN beoogt samenwerking tussen registratieautoriteiten, universiteiten, kennisinstituten en farmaceutische koepelorganisaties te bevorderen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek om de geneesmiddelenontwikkeling, markttoelating en het gepast geneesmiddelen gebruik te verbeteren. ‘efficiënt en effectief reguleren van geneesmiddelen leidt tot een beter zorgsysteem’.