“ACHTERGROND, INTERPRETATIE EN TOEPASSING VAN POPULATIE PK-ONDERZOEK”

Beschrijving

Deze cursus is  voor ziekenhuisapothekers, klinisch farmacologen (al dan niet in opleiding) en klinisch farmacologisch onderzoekers en gaat over interpretatie en toepassen van populatie-farmacokinetisch en –farmacodynamisch onderzoek. Het modelleren van populatiefarmacokinetiek en –dynamiek is een relatief jonge techniek die niet meer weg te denken is in klinisch farmacologisch onderzoek, geneesmiddelontwikkeling en de klinische praktijk.  Om de onderzoeken met deze techniek te begrijpen en de artikelen die dergelijk onderzoek beschrijven te kunnen interpreteren, is specifieke kennis nodig van het vakjargon en van de onderzoeksmethoden. In de praktijk blijkt dat deze achtergrondkennis veelal ontoereikend is. In de aangeboden cursus leert u van de specialisten in het veld aan de hand van interactieve lezingen, huiswerk en opdrachten hoe u populatie-farmacokinetisch onderzoek kunt interpreteren en vertalen naar de praktijk.
 
Dr. Thomas Dorlo – is farmacoloog en post-doc onderzoeker in het Nederlands Kanker Instituut en visiting researcher aan de universiteit van Uppsala in Zweden.
Dr. Jeroen Diepstraten – is als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft.
Prof. Dr.  Alwin Huitema – is als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Nederlands Kanker Instituut en het Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Rob ter Heine – is als ziekenhuisapotheker en post-doc onderzoeker werkzaam in het Radboudumc te Nijmegen
Dr. Teun Post  - is assistant professor applied pharmacometrics and systems pharmacology aan de universiteit van Leiden en senior consultant bij LAP&P consultants
Dr. Dirk Jan Moes – is post-doc onderzoeker en ziekenhuisapotheker in het Leids universitair medisch centrum.
 

Kosten

Informatie & inschrijving

De datum en locatie worden op een later tijdstip bekend gemaakt. 

Voor meer informatie, neem contact op met: 

Rob ter Heine
E: R.terHeine@radboudumc.nl

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan bij een individuele patiënt op basis van farmacokinetische overwegingen dosisaanpassingen maken.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kent de principes om op basis van bloedconcentratiebepalingen bij een set individuen PK parameters berekenen.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kent de principes om op basis van populatie gegevens PK-PD analyses verrichten.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg